FANDOM


Z.Karvalics László áprilisban (sic) írt egy cikket, ami a 2006. augusztus 13.-ai Népszabadság Hétvége mellékletében jelent meg A pálya újravonalazása, - avagy belép-e a magyar politika az információs korszakba? címmel. Alább következik pár részlet az írásból:

"Ezen a játéktéren az ipari korszak és az információs társadalom politikusai néznek egymással farkasszemet....Ebben a pillanatban ez nagyon egyenlőtlen küzdelem: a magyar politikai elit egyöntetűen az ipari korszak térfelén sorakozik fel, és mivel a túloldalon egyelőre nagyítóval sem látni az ellenfelet, tartsunk szemlét ebben a sokszínű, zajos társaságban.

Az ipari korszak magyar politikusainak (röviden: az ikszeknek) a horizontja a választási koreográfia négyéves ritmusához igazodik. Nincs hosszú táv, de még középtáv is alig: korunk Kőműves Kelemenjei azt is előszeretettel lebontják, amit a másik nappal épített. A rivális kormányok eredményei így nem összeadódnak, hanem "átlagolódnak"....

Az ikszsiker mércéje nem a sikeresen végigvitt program, megvalósított reform, az eredménnyel megvívott kemény közigazgatási küzdelem, hanem a túlélés. Az iksz a csendet szereti, amelyben a róla szóló sajtókivágásokat nézegeti (igen, polgártársaim, amit az internet korában még mindig ollóval és ragasztóval, illetve fénymásoló géppel állítanak elő neki), és kerüli a zajt meg a nyilvános tereket, ahol vitapozícióját vállalva kellene helytállnia az érvek csatájában. ...

Az iksz nem beszél idegen nyelvet. Vagy még rosszabb: törve beszéli az angolt, és öntelten teljesíti makogó felolvasását a nemzetközi porondon, miközben honfitársai megszégyenülten fogják a fejüket, hogyan veri kenterbe bármelyik banánköztársaság segédfogalmazója a Tekintélyes Magyar Politikust. Az iksz egyenesen büszke rá, hogy a számítógép és az internet az ő világának nem része. Elektronikus leveleit a titkárnő nyomtatja....

A nagy kérdés az: mikor tudatosítja a magyar politikai elit, hogy Magyarország ipari-agrár KGST-országból az ezredforduló környékén információs társadalommá vált, a globális piaci vastörvények erőterében. A termelésben, a fogyasztásban és a foglalkoztatásban szép lassan az információ- és tudásszektor vált meghatározóvá, robbanásszerűen megnőtt a felsőfokú képzésben részt vevők és a diplomások aránya, és Magyarország versenyképességének kulcsa már jó ideje az volna, hogy miként áll helyt a tudományos és közoktatási versenyfutásban, és menynyire tud megújulni kulturálisan. Az akut társadalompolitikai gondok megoldásához is új megközelítésmódra, korszerűségre és szaktudásra - információs kori politikusokra volna szükség. De vajon felismernénk-e őket, ha kifutnának a pályára?

Milyenek az információs társadalom politikusai - másutt?

Nevezzük őket stílszerűen ipszilonoknak. Alapvetően hosszú távon gondolkodnak, egyszerre több tervezési ciklus is a szemük előtt lebeg, a jövőt nem ölbe tett kézzel várják, hanem alakítani kívánják. Kormányaik teljesítménye egymásra rakódik, pártállástól függetlenül "húznak" közösen elfogadott távlati célok felé.

Egy ipszilon politikus egész karrierjét felteszi arra a programra, ügyre, amit képvisel. Neve programokhoz kötődik, és nem szégyelli bevallani, ha fél. Fél attól, hogy a villámgyorsan átalakuló gazdasági és technológiai környezetben országa tempót és pozíciót veszít, ezért érzékeny minden apró jelre, ami veszélyt jelez, és igyekszik azonnal beavatkozási módokat és forrást találni, hogy a kedvezőtlennek érzett tendenciákat meg lehessen állítani. Az ipszilon teljesítményorientált, és az ikszekkel szemben, akik mindig tudják, hogy valami miért "nem megy", nekik folyton a "hogyan mégis"-en jár az eszük....

Már nemcsak egy ipszilon gyomrának kellene összeszűkülnie, amikor látja, hogy Magyarország az uniós tagállamok között messze a legutolsó az angolnyelv-tudásban, és a sereghajtók közé tartozik az információs kultúra elterjedtségében. A tudomány mögé rakétákat kellene gyújtani, hogy száguldjon, de iksz-Magyarországon például a rendszerváltás óta nincs tudománypolitika, azt üres retorika helyettesíti. Nem az a kérdés, hogy lesz-e ismét minisztériuma az informatikának, hanem az, hogy lesznek-e Magyarországnak olyan politikusai és kormányai, amelyek legalább kicsit közelíthetik az országot egy ipszilonvilághoz."

A szerző kandidátus, a BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központjának igazgatója.

Lásd még: Gyakorlatban >>
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.