FANDOM


Politika nyílt forrásbólSzerkesztés

internetes ógörög demokrácia kísérletének terve

 • Hogyan alakítja át a politikai gondolkodást a technológia, mit jelent a politika számára a wiki, a social network, az open source megközelítés?
  • A politikai gondolkodás két útja:

- betiltom, hogy növeljem a hatalmamat - felhasználom a hatalom/kontroll növelésére A "felhasználom, hogy növeljem a demokráciát/részvételt/közjót" tartalmú gondolkodás NEM politikai gondolkodás, hanem (állam/világ)polgári. Jelenleg a kevéssé korlátozott önérdek kifejeződésének korát éljük, ebből a szempontból a "nyíltság" ijesztő, sőt fenyegető így korlátozandó. Különösen jó példa erre magyarországon pl. a Werbőczy féle törvénykönyv a Dózsa felkelés után.

 • Mennyire korrelál az internetes információ fogyasztás a kifinomultabb politikai ízlésvilággal Magyarországon?
  • Ilyen kérdés ma Magyarországon nincs. Nem lehet korrelálni valamivel ami nincs (kifinomultabb politikai ízlésvilág).
 • Adhat-e az internet ingyenes média alternatívát hagyományos médiában versengő pártokkal szemben?
  • Szintén egy nem létező kérdés, néhány-száz ember van az országban, aki képes tudatosan használni az internetet, mint médiumot és max néhány ezer, aki mondjuk legalább elméletben érti, van lövése róla hogy mi ez, miért jó, és mit lehet(ne) vele kezdeni
 • Megérett-e a mai magyar netizen közösség az aktív poltikai önrendelkezésre?
  • Ez mit jelent vajon?
 • Hogyan képzelhető el egy éles kísérlet amely az internet és a hálózati

Társadalmi becslésekSzerkesztés

 • 8 millió szavazó polgár
 • 4 millió nem adna le szavazatot ma
 • 2 millió tudatos nemszavazó
 • 3 millió internetező, 2 millió nagykorú
 • 1,5 millió ezek közös halmaza (check!)
 • 0,4 milló szavazattal országos listás párt bejut a parlamentbe
 • 27%-ot kell tehát sikeresen mexólítani

FelépítésSzerkesztés

 • 15 barát alkot egy családot, választ egy családfőt
 • 15 család alkot egy törzset, 15 családfő választ egy törzsfőt
 • 15 törzs alkot egy megyét, 15 törzsfő választ egy megyefőt
 • A megyefők alkotják a nemzetgyűlést, ennek létszáma félmilló szavazópolgár esetén 148
 • A nemzetgyűlés 15 beszélőt választ
 • A családok alakulásuktól fogva 180 naponta újra választják a családfőt, és így tovább, tehát 6 havonta a vezetők megmérettetnek

ElvekSzerkesztés

 • Direkt demokrácia. A „párt és szavazója” szétválasztás meghaladása: mindenki résztvevő, aki részt akar venni
 • Open source felépítés
 • Igazmondás, őszinteség, szeretet. Az emberek jók.
 • Bottom-up, alulról építkezés: minden hatalmat mindenkinek
 • Emergencia
 • Ideológia-mentesség
 • Nyilvánosság primátusa
 • Gyakori megerősítés/váltás a pozíciókban
 • Egyéni érdek helyett csoportérdek
 • Önkéntes munkavállalás

TevékenységSzerkesztés

 • Nyílt forráskódú politika: minden az internet nyilvánossága előtt történik
 • Minden dokumentum online íródik, online megbeszélések nyíltak, offline megbeszéléseket real-time blogok közvetítik
 • A résztvevők az interneten feltárják az ország tényleges helyzetét egy közösen szerkesztett és folyamatosan javított dokumentumban
 • Minden ami tény, dokumentum, törvény, rendelet, hivatalos nyilvántartás, cég és ingatlan dokumentum, rendelkezés, stb. - összelinkelve, konextusba helyezve
 • A résztvevők nem foglalnak állást, hanem tájékoztatják a közvéleményt, nyilvántartást vezetnek. Nem média-szereplők, hanem média-résztvevők, új média-létrehozók
 • Nyilvántartást vezetnek a közéletről, annak hálózatairól

Parlamenti tevékenységSzerkesztés

 • Kampányban új családtagok, azaz szavazópolgárok megnyerésével a cél az országos listán a parlamentbe jutás, majd az önkormányzati választáson az önkörmányzati testületekbe jutás
 • A párt országos listája a nemzetgyűlés listája. A megválasztott képviselők 6 hónapig töltik be képviselői helyüket, aztán lemondanak és a nemzetgyűlés jelöl új képviselőt helyettük
 • A megválasztott képviselők hat hónapos terminusuk alatt blogolnak, szkennelnek és postolnak, megmagyarázzák a törvényjavaslatokat és modosítókat, tudósítanak onnan, ahol épp ülnek, bizottságokból, stb
 • A megválasztott képviselők sem foglalnak állást konkrét kérdésekben, ám minden lehetséges platformon a megbeszélést, megegyezést, megbékélést szorgalmazzák

TechnológiaSzerkesztés

 • Szervezet szociális hálózati alapon
 • Közös dokumentum-szerkesztés wiki alapon
 • Slashdot.org mintájú rating, és a rating ratingje
 • Akciók koordinációja emailben és smsben
 • Külföldi oldalak használata a szervezéshez:
  • Facebook.com
  • Meetup.com
  • Eventful.com
  • Reframeit.com
  • Digg.com
  • Del.icio.us

KulcskérdésekSzerkesztés

 • A kiválasztottak demokráciája vs. az internet közössége - van-e ennyi felelősen gondolkodó?
 • Offline média bevonása? Első nyilatkozatok?
 • Beindítás sebessége?
 • Hogyan magyarázható annak, aki nem ért egyáltalán az internethez (6o%…)
 • IT szolgáltatások techonológiai és tartalmi biztonsága, moderáció, filtering, stb
 • Mik a lehetséges social engineering hack-ek?
 • Családfők, törzsfők szerepe, súlya, felelőssége?

EvolúcióSzerkesztés

 • Mint evolúciós rendszert minden feedback erősít (ami nem öli meg..)
 • Támadások offline: felületet adnak, jók
 • Támadások online: beépülés veszélye - evolúciós reakció?
 • Támadások online: tartalmi támadások kiküszöbölése wiki módon: időbe tart de hatékony
 • Egyéb veszélyek, fenyegetések?

Forrás Szekfű Balázs László:

PhD hallgató, PTE Kommunikációs Doktori Iskola

Yale World Fellow 2oo6, Yale University

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.