FANDOM


Rövid bemutatás ("vezetői összefoglaló"): Párhuzamos Infrastruktúrák Demokráciája

Általában egy rendszer nem optimális működését kívánjuk megváltoztatni. E részben rövid, max. 12 mondatos bemutatás olvasható, objektív, minősítő, értékrendet tükröző jelzőktől mentesen, de nem igényel forrásmegjelöléssel alátámasztott állításokat.

Szokás mondani, hogy a (többségi) demokrácia nem jó, de még nem találtak ki jobbat. Nekem van egy ötletem, vizsgáljuk meg, hátha jobb:

A választásokon nem „a győztes mindent visz” játékot játszunk, hanem az emberek bejelentkeznek „kötelezően választható nyugdíjpénztár”-szerűen az általuk kiválasztott párt szolgáltató rendszerébe. A következő ciklusban e párt kap utánuk fejpénzt, és ebből kell szolgáltasson számukra: oktatást, egészségügyet, nyugdíjt, kultúrát, szociális rendszert, vagyon elleni bűncselekmények bűnüldözését, talán közrendet, stb. Tehát ki-ki oda megy kórházba, iskolába, nyomozóhatósághoz, stb., ahová bejelentkezett. Természetesen a feladatkörök egy része nem oszható fel (hadsereg, talán külpolitika, stb.), ezek a győztesnél maradnak, a klasszikus többségi demokrácia működése szerint.

A szolgáltatások természetesen csak ott indíthatóak be a választpolgárok számára, ahol a mérethatékonyság ezt lehetővé teszi. Azaz saját egészségügyhöz kell pl. 5000 fő a környéken (településen), iskolához 3500, stb. Azaz megszűnne a százalékos (jelenleg 5%) parlamenti küszöb, ehelyett egy nagyvárosban könnyebben összejön a külön infrastruktúra tömegbázisa, kisebb településeken pedig kevéssé. Nem szükségszerű, hogy minden létrejöjjön, lehet, hogy iskola már lesz, de kórház még nem.

Az adók, adósávok, felosztó-kirovó nyugdíj, stb. megállapítása: a kampányban ígérni mindent lehet, de a választások után a következő ciklusra azonos adók lesznek mindegyik pártnál. Elsőre súlyozott átlagot mondanék, de ezt még ki kell dolgozni, mert ez elég sok elemből áll (sávok, értékek, adó- és járulékfajtánként), és valószínűleg ez a számítás meghatározó a rendszer működésére nézve.


Az ügy értékrendi elhelyezése, súlyának értékelése

A probléma felvetője leírja, hogy milyen érték(ek) mentén (milyen skálán) szeretne javulást elérni, és milyen mértékű javulást irányoz elő (benchmarking). Másként: mi történik, ha a rendszeren nem történik meg az általa szorgalmazott változás, és mi történik, ha igen.

Lehetséges nyereség

A project létrehozásakor értéknek tekintem:

 • Az egyén szabadságát, mert a többség kevésbé uralkodik a kisebbségen, mint jelenleg.
 • A harmónikus közösségben élés érzésből fakadó pszichés előnyöket a törzsi ellenségeskedésben és bizalmatlanságban éléshez képest (a pontosság itt sajnos a kifejezésmód rovására ment). Más megfogalmazás vagy talán következmény: a racionalitáson alapuló korrektségre törekvést az érzelmek által irracionalitásba hajszolt, részrehajló magatartás elfogadásával szemben.
 • A közösségi javak anyagi szempontból racionális felhasználását.

Az általam ajánlott rendszer akkor jó, ha ezen pontokban előrelépést jelent úgy, hogy egyéb téren nem okoz ezek értékénél nagyobb visszalépést. Ennek eldöntéséhez modellezni kell a rendszer működését.

Lehetséges veszteség

Vizsgálandó, hogy visszalépés történhet-e az alábbi területeken:

 • Az egyén szabadsága (mert ugye: titkos választójog vs. az egyénre személy szerint elkülönülten visszaható döntés).
 • A társadalomban hátrányos helyzetű csoportok leszakadása, így a társadalmi béke.
 • Az elosztási rendszer túlbonyolítása, így költségessé válása.


Az ügy súlya

Ez itt elég pre-alfa, de valahogy el kell kezdeni:

Ha így marad a rendszer, akkor az ország is így marad: a vezetéséért csak egészen speciális igényeket kielégítő politikusok versengenek (továbbra is), és ez speciális működéshez vezet, pontosabban: már vezetett.

A választók egy része fenntartások nélkül a saját törzsi vezetőire szavaz (elkötelezettek), a többiek pedig a szebb ígéretre (bizonytalanok). Az elkötelezettek mindent elnéznek a saját vezetőiknek, így a társadalom vezetői erkölcsi korlát nélkül meghatalmazást kapnak a másik törzs megkárosítására és a saját törzs erősítésére - ami hatalomba kerülvén a hatalommal való visszaélést jelenti, a köz javainak inkorrekt felhasználását.

Így az állam működése egész távol kerül az optimálistól: csak a következő választási győzelemhez szükséges mértékben szolgáltat. Mivel a szolgáltatás minősége a teljesen objektív összehasonlíthatóság hiányában szubjektív (példa: nem két futó fut egymás mellett azonos terepen, hanem külön időben, más terepen - csak a futásra kapott idejük hossza azonos, így a megtett távból nem ítélhető meg, hogy melyikük a jobb. Azaz a választóknak nincs mihez hasonlítaniuk az aktuális teljesítményt: az előző ciklushoz nem lehet, hiszen "akkor más volt a nemzetközi környezet" és/vagy "a jelen kormány az előző kormánytól kapta ezt-és-ezt, tehát a jelenleginek emiatt nehezebb/könnyebb" stb.), így a választók a törzsi hovatartozásuk szerinti érzelmeik és a tömegkommunikációból nyert információkból döntik el, hogy kire szavaznak legközelebb. Így a pártoknak nem az optimális szolgáltatásra kell törekedniük, hanem a törzsi hovatartozás felerősítésére és a tömegkommunikációban való megjelenésre.

Így eljutunk egy törzsekre tagolt, államigazgatási szinten teljesen inkorrekt, szabálykerülő országhoz, amely a szabálykerülés által összehangolt, kiszámítható cselekvésre csak a minimális mértékben képes, a bizalmatlanság miatt pedig magas költségeket fizet az együttműködésért.

Az inkorrekt állampolgárok inkorrekt állama mellett a gazdaság szereplői kontraszelektáltak, hiszen a 40% (valaki pontosítson) feletti állami elvonás igen magas újraelosztást feltételez - az állam sok pénzt költ el, azaz nagy megrendelő. Mivel az állam felett nincs morális kontroll, ezért a hatalom birtokában megteheti, hogy nem a legjobb, hanem a zsebbe legtöbbet visszafizető - azaz inkorrekt, korrupt - beszállítókat erősíti, ezzel hátrányba hozza a tisztességes gazdasági szereplőket.

- - -

Ezzel szemben lenne egy olyan állam, ahol ugyanezek a választók élnek, csak annyi az apró különbség, hogy a győztes mellett a vesztesek is kapnak bizonyítási lehetőséget, és a választók is oda tartoznak, ahová szavaztak. A párhuzamosság megadja:

 • az összehasonlíthatóságot,
 • a polgárok egymásra irígykedése esetén a szabadságot arra, hogy legközelebb ő is átlépjen a másik rendszerbe,
 • a versenyt az infrastruktúrák között, amely a korrupció ellen hat, hiszen az költséges, és így versenyhátrányhoz vezet.


Mérhetőség, a fejlődés számokban kifejezve

Erre nem vagyok képes az ötlet jelen állapotában.


Jelen állapot

Objektív helyzetleírás, minősítő, értékrendet tükröző jelzők teljes nélkülözésével.

A többségi (hagyományos időosztásos) demokrácia gravitálásáról kellene egy link ide.

parlament


Kívánt állapot

Objektív helyzetleírás, minősítő, értékrendet tükröző jelzők teljes nélkülözésével.

A győztes pártok és támogatóik nem szereznek teljes hatalmat a választások következtében, hanem csak azon személyeket szolgálják, akik őket választották. A kisebbségek is élnek a maguk lehetőségeivel, ahol lehetséges, megvalósítják a terveiket a többiekkel párhuzamosan. A választók tényeken alapuló összehasonlítási alappal rendelkeznek arról, hogy "mi lett volna ha" a másik pártra szavaznak.

Ezért tudatosabb, egyéni döntéséért felelősebb választópolgárok alkotta közösség él az országban. A politikai kampányok befogadása, azokon alapuló döntések helyessége különbséget tesz a polgárok között, személyes különbséget hoznak az egyének számára. Így az emberek érdekelve vannak az észszerű döntésben, elhagyták az irracionális félelmeken alapuló törzsi magatartást, nyitottak a valóságra.

Ez Magyarország 2.0


Pro

Értékrend alapú érvek, szigorú ok-okozati összefüggésben a kívánt állapot _mellett_. Értékrendet vitatni e szekcióban nem lehet, ok-okozati összefüggést igen. Értékrendi vitát ki kell vinni szubrutinba.

 • Verseny a politika által vezérelt rendszerekben, így minden felduzzadt, diszfunkcionális intézmény reális méretűre csökken, transzparens lesz, stb.
 • Nincs ciklusonkénti ígérgetés-teljesítés-megszorítás-osztogatás-(ígérgetés...)
 • A választók racionális döntésekre kényszerülnek, hiszen a saját bőrükre megy a játék, „nem rántják magukkal a szomszédot” (együtt sírunk), hanem lemarad a szomszédtól, ha nem hajlandó gondolkodni, és reálisan nézni a politikai versenyt. Így a politikai verseny is teljesen átalakul.


Kontra

Értékrend alapú érvek, szigorú ok-okozati összefüggésben a kívánt állapot _ellen_. Értékrendet vitatni e szekcióban nem lehet, ok-okozati összefüggést igen. Értékrendi vitát ki kell vinni szubrutinba.

 • Drága.

Az egész ügy korábban azért nem is jöhetett szóba, mert nyilván kell tartani sok dolgot, és ez költséges. Napjainkra - az informatika fejlődésével - vált lehetővé, hogy egy ilyen rendszer működtetése kivitelezhető, talán többet hoz a konyhára, mint amennyi a ráfordítás.

 • Titkos szavazás hiánya.

A többségi demokrácia titkos szavazáson alapul, és van is oka, hogy miért: az emberek nem szeretnék, ha a hatalom tudna róla, hogy ők nem támogatják. Ez a szavazás ezen részére megszűnik. ((Az ötlet arra épít, hogy mostanában nem az alap szabadságjogok a központi kérdéskör, hanem a demokrácia gravitálása a (nemtudomhova). Talán üzemszerűen, rendszeresen titkosan szavazni kellene az Alkotmányról, hogy bármikor vissza lehessen térni a titkos, többségi demokráciához, ha issue-vá válna az alapjog - vagy szétválasztani az szolgáltató szavazást attól, ami miatt titkos mostanában még a szavazás.))


Roadmap

A változás folyamata. Akadályok, akadályozó tényezők, ellenérdekek, személyek, erejük, eszközeik. Hajtóerők, motivációk, mellette álló csoportok, személyek, erejük, eszközeik.

Bár szoktalan az ötlet, de talán a politikusoknak is eladható, hiszen a négyévenkénti egzisztencia lutri megszűnne, és folyamatosan lehetne kamatoztatni a képességeiket. Tehát az folyamat: modellezni, vitatkozni, mérlegelni a kockázatokat, és ha reálisnak tűnik a nyereség, kampány a bevezetésért.


[[Kategória:{{{kategória}}}]]


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.